14 stycznia br. z inicjatywy Prezesa Firmy Taurus w Ładnej/Tarnowa odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów wędlin wędzonych tradycyjnie. W spotkaniu wzięło udział 110 przedstawicieli reprezentujących 97 zakładów z południowego regionu Polski.

Zebrani wyrazili zaniepokojenie o dalszy byt zakładów mięsnych średniej i małej wielkości oraz pracowników w nich zatrudnionych po wprowadzeniu nowelizacji przepisów dotyczących zawartości benzo(a)pirenu w produktach mięsnych równocześnie zwracając uwagę na zagrożenie dla tradycji i dziedzictwa kulinarnego reprezentowanych regionów jako konsekwencję wprowadzenia tych przepisów.

Zebrani wyrazili wolę zrzeszenia się w Stowarzyszeniu Producentów Wędlin Wędzonych Tradycyjnie.

Do czasu zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy sąd rejestrowy powołany został Komitet Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie, który reprezentować będą wybrani i upoważnieni przedstawiciele Komitetu w osobach: Roman Dudek LASKOPOL Limanowa, Andrzej Kurek Firma Juvita Dulcz Wielka, Stanisław Mądry Zakład Masarski Liszki , Jacek Noworolnik Zakłady Mięsne „Szubryt", Józef Bawoł Zakład Masarski Markowa, Fryderyk Kapinos Firma Taurus Pilzno, Waldemar Kluska Firma Taurus Pilzno.

Upoważnieni Przedstawiciele zobowiązani zostali do wystąpienia do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP oraz Komisji Europejskiej o:

  • przedłużenie okresu przejściowego dla obowiązywania dotychczasowego poziomu 5,0 mikrogramów/kg benzo(a)pirenu dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006
  • utrzymanie dotychczasowego poziomu 5,0 mikrogramów/kg benzo(a)pirenu dla wszystkich produktów mięsnych lub wprowadzenie odstępstwa wyłącznie dla produktów mięsnych tradycyjnie wędzonych dopuszczającego zawartość benzopirenu do 5,0 mikrogramów/kg.

 

Członkowie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie
Roman Dudek - Prezes Zarządu
Mirosław Grabiec - Wiceprezes Zarządu
Waldemar Kluska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Kołdras - Członek Zarządu
Andrzej Kurek - Członek Zarządu
Krzysztof Kowalczyk - Członek Zarządu
Jacek Noworolnik - Członek Zarządu

 

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP

Postanowienie KRS

Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie - STATUT

Deklaracja członkowska w formacie PDF

Deklaracja członkowska w formacie DOC