O STOWRZYSZENIU

14 stycznia br. z inicjatywy Prezesa Firmy Taurus w Ładnej/Tarnowa odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów wędlin wędzonych tradycyjnie. W spotkaniu wzięło udział 110 przedstawicieli reprezentujących 97 zakładów z południowego regionu Polski.

Zebrani wyrazili zaniepokojenie o dalszy byt zakładów mięsnych średniej i małej wielkości oraz pracowników w nich zatrudnionych po wprowadzeniu nowelizacji przepisów dotyczących zawartości benzo(a)pirenu w produktach mięsnych równocześnie zwracając uwagę na zagrożenie dla tradycji i dziedzictwa kulinarnego reprezentowanych regionów jako konsekwencję wprowadzenia tych przepisów.

Zebrani wyrazili wolę zrzeszenia się w Stowarzyszeniu Producentów Wędlin Wędzonych Tradycyjnie. Do czasu zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy sąd rejestrowy powołany został Komitet Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie, który reprezentować będą wybrani i upoważnieni przedstawiciele Komitetu w osobach: Roman Dudek LASKOPOL Limanowa, Andrzej Kurek Firma Juvita Dulcz Wielka, Stanisław Mądry Zakład Masarski Liszki , Jacek Noworolnik Zakłady Mięsne „Szubryt", Józef Bawoł Zakład Masarski Markowa, Fryderyk Kapinos Firma Taurus Pilzno, Waldemar Kluska Firma Taurus Pilzno.

Upoważnieni Przedstawiciele zobowiązani zostali do wystąpienia do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP oraz Komisji Europejskiej o:

  • przedłużenie okresu przejściowego dla obowiązywania dotychczasowego poziomu 5,0 mikrogramów/kg benzo(a)pirenu dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006
  • utrzymanie dotychczasowego poziomu 5,0 mikrogramów/kg benzo(a)pirenu dla wszystkich produktów mięsnych lub wprowadzenie odstępstwa wyłącznie dla produktów mięsnych tradycyjnie wędzonych dopuszczającego zawartość benzopirenu do 5,0 mikrogramów/kg.

PDF – Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
PDF – Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
PDF – Postanowienie KRS
PDF – Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie
PDF – Deklaracja członkowska
DOC – Deklaracja członkowska

Polskie Stowarzyszenie Producentów
Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie

ul. Legionów 58, 39-220 Pilzno
NIP: 872 240 89 09
Regon: 1811101597
KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000505281

Członkowie Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Wyrobów
Wędzonych Tradycyjnie:

Roman Dudek
Prezes Zarządu
Mirosław Grabiec
Wiceprezes Zarządu
Waldemar Kluska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Kołdras
Członek Zarządu
Jacek Noworolnik
Członek Zarządu
Krzysztof Kowalczyk
Członek Zarządu
Andrzej Kurek
Członek Zarządu

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Polityka Prywatności