ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2014 r.

W dniu 13 grudnia 2014 roku Komisja Wspólnot Europejskich opublikowała ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EU) zmieniające Rozporządzenie (EC) Nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonym mięsie i produktach mięsnych i tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybnych.

Przypomnienie o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się dnia 7 listopada 2014 r. w Sali Konferencyjnej hotelu Taurus w Ładnej.

Szkolenie dla członków Stowarzyszenia w zakresie wymagań znakowania środków spożywczych ...

Szkolenie odbędzie się dnia 7 listopada 2014 r. w Sali Konferencyjnej hotelu Taurus w Ładnej.

Komunikat dotyczący wprowadzania na rynek produktów mięsnych i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie po 1 września 2014 r.

Przepisy tego rozporządzenia wprowadzają obniżenie norm związanych z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) dla niektórych środków spożywczych, w tym dla wędzonych produktów mięsnych i produktów rybołówstwa.

Odpowiedz na pismo z dnia 14 sierpnia 2014 dotyczące poziomu WWA w rybach

Pełna treść odpowiedzi w załączonym pliku pdf.

Odpowiedź na propozycję rozporządzenia

Pełna treść odpowiedzi w załączonym pliku pdf.

Posiedzenie Komisji ds. Żywności Związku Województw RP

Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zmieniającego Rozporządzenie 1881/2006, ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy węglowodorów aromatycznych w tradycyjnie wędzonym mięsie i produktach mięsnych oraz tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa głównym tematem posiedzenia Komisji ds. Żywności Związku Województw RP.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pełna treść odpowiedzi w załączonym pliku pdf.

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - do rozpatrzenia.

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).