Mówią o nas w TVP

Szczegóły na stronie www.tvp.pl

Idą święta ...

Zapraszamy do odsłuchania naszego świątecznego spotu reklamowego

lub pobranie TUTAJ


Pilny komunikat!

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Wysykość składek członkowskich


Pilny komunikat

W dniu 12.grudnia 2014 r Główny Lekarz Weterynarii wystąpił do naszego stowarzyszenia z prośbą o współpracę i  pomoc w  przygotowaniu i opracowaniu monitoringu dotyczącego WWA w  produktach pochodzenia zwierzęcego wędzonych metodami tradycyjnymi. Prośba dotyczy przesłania przez członków stowarzyszenia informacji – jakie produkty mięsne wędzone tradycyjnie zostały lub zostaną zgłoszone do Powiatowych Lekarzy Weterynarii w celu uzyskania odstępstwa na okres do 31.08.2017r.

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną

Komisja Europejska na wniosek państw członkowskich opracowała projekt rozporządzenia SANCO/11252/2014 zmieniający przepisy rozporządzenia Komisji nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2014 r.

W dniu 13 grudnia 2014 roku Komisja Wspólnot Europejskich opublikowała ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EU) zmieniające Rozporządzenie (EC) Nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonym mięsie i produktach mięsnych i tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybnych.